۱۳- چرا ۱۳ نحس ؟

مثل اینکه این رشته سر دراز دارد , فکر نکنم به این راحتی آ  بشه آدرس این وبلاگ رو به شما  داد. امروز وقتی کلاس گیتارم تموم شد , انتظار داشتم که باز شما رو ببینم ولی دیدم یه پسری با یک چهره ی نخراشیده اومد تو , حسابی جا خوردم . نیومدن شما علتای خیلی مختلفی میتونه داشته باشه ولی باید بگم من بیدی نیستم که به این بادا بلرزم , یه فکر توپی کردم که اگه درست از آب در بیاد حسابی غافلگیر میشین . به این حرفی که میخوام بزنم اعتقادی ندارم ولی فکر کنم نحسی ۱۳ مارو گرفت چون اگه امروز آدرس رو بهتون داده بودم تو این قسمت حرفای مهمتری میزدم .   

/ 0 نظر / 25 بازدید