۱- حرف دل

My Heart

دست گذاشتم رو یکی که مجنونا دیوونشن

                                     همه ی  شاهزاده ها  دربون دور  خونشن

دست گذاشتم رو یکی که ماه ازش طلب داره

                                    خورشیداز شعله ی چشمای اونه که طب داره

                                                                                 مریم حیدرزاده 

/ 0 نظر / 10 بازدید